Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας | Log In
Δεν έχετε κάνει Log In!
Χρησιμοποιώντας αυτήν την υπηρεσία μπορείτε να τροποιήσετε το προφίλ σας ώστε να δέχεστε ειδοποιήσεις για νέα που σας αφορούν.
Καλώς ήλθατε στη σελίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στον χώρο αυτό μπορείτε να περιηγηθείτε σε :

Πληροφορίες για το Γραφείο Διαμεσολάβησης που αφορούν στην Ταυτότητά του, στους Στόχους του, στην Ιστορική του Διαδρομή, στο Είδος των Υπηρεσιών που παρέχει σε Ερευνητές και Συνεργάτες, στο Στελεχιακό του Δυναμικό καθώς και πλήρη Στοιχεία Επικοινωνίας.

Στην Αναζήτηση Προϊόντων και Υπηρεσιών των ερευνητικών εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πλήρεις αναλυτικές πληροφορίες για το καθένα από αυτά (π.χ. εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό, προγράμματα και δραστηριότητες, συνεργασίες και στοιχεία επικοινωνίας.)

Στην Αναζήτηση Ανοιχτών Προσκλήσεων για προκηρύξεις που ενδιαφέρουν το ερευνητικό δυναμικό του ΠΑ και αφορούν στην υποβολή προτάσεων:

  • σε διαγωνισμούς προμηθειών υπηρεσιών και προϊόντων

  • στο 7ο Π.Π

  • στην Εκπαίδευση / Πολιτισμό / Νεολαία / Απασχόληση / Πολίτες για την Ευρώπη

  • σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες

  • σε Επιχειρησιακά και Περιφερειακά Προγράμματα

  • σε άλλες πηγές ερευνητικών προγραμμάτων

Στο Δεκαπενθήμερο Ενημερωτικό Δελτίο « Έρευνα και Μεταφορά Τεχνογνωσίας» εκτός των πληροφοριών των ανοιχτών προσκλήσεων προκηρύξεων, μπορείτε συνοπτικά να αντλήσετε πληροφορίες και εργαλεία για τη προσφορά και ζήτηση συνεργασιών (search partners), να ενημερωθείτε για πλήθος επικείμενων ενημερωτικών εκδηλώσεων και νέων γεγονότων που ενδιαφέρουν την ερευνητική/ ακαδημαϊκή κοινότητα και τέλος να εμπλουτίσετε την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη σας με οδηγούς διαχείρισης /εκθέσεις / αναφορές που αφορούν στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, στα Πνευματικά Δικαιώματα, στη Μεταφορά Τεχνολογίας, και στη Καινοτομία.

Στα Δίκτυα και Συνδέσεις μπορείτε να επισκεφθείτε τους ιστοτόπους των Δικτύων Μεταφοράς Τεχνολογίας που συμμετέχει το Γραφείο Διαμεσολάβησης (ΓΔΜ) να συνδεθείτε με άλλα ΓΔΜ και να επισκεφθείτε ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες στο τομέα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας.

Στην Αναζήτηση Συνεργατών μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες και εργαλεία για τη προσφορά και ζήτηση συνεργασιών με ερευνητικούς και ιδιωτικούς φορείς.

Στα Νέα Ανακοινώσεις μπορείτε να επισκεφθείτε το ημερολόγιο εκδηλώσεων και να ενημερωθείτε για πλήθος επικείμενων ενημερωτικών εκδηλώσεων και νέων γεγονότων που ενδιαφέρουν την ερευνητική/ ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη μπορείτε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις με οδηγούς διαχείρισης /εκθέσεις / αναφορές που αφορούν στα Πνευματικά Δικαιώματα, στη Μεταφορά Τεχνολογίας, και στη Καινοτομία.
   
Created by AI lab
ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΤΑ 70% ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (30%)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΓΓΕΤ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ